De activiteiten in de bibliotheek gaan langzamerhand weer opstarten, neem contact op met de bibliotheek.



Bibliotheek Amstelveen Stadsplein

Oefenochtend donorregistratie



Bezoekers kunnen onder begeleiding oefenen met het invullen van de donorregistratie. Ook kunnen ze vragen stellen over de werking van de nieuwe donorwet.

Programma:

Bezoekers oefenen onder begeleiding hoe ze het donorregister kunnen invullen. Tijdens de oefeningen krijgen ze informatie over de wet en wat de wet voor hen betekent.

Kosten/tarieven:

Gratis

Aanmelden en vervolgprocedure:

Aanmelden via de website of bij Anton Furnee
a.furnee@debibliotheekamstelland.nl
020-6414126

Aanmelden voor:

17-07-2020

Contactgegevens:

Stadsplein 102
1181ZM Amstelveen
T 020 6414126
E info@debibliotheekamstell...